Cart preview

Your shopping cart is empty

Wishlist
Ship to
You've just added a product to your cart
VIEW CART
Sorry, we have only of available in stock. The quantity is automatically reduced to the max possible value.
We’re so sorry but the is not available for shipping within the CH, please remove it from the cart
We’re so sorry but the is not available for shipping within the EU, please remove it from the cart
We’re so sorry but the is not available for shipping within the HR, please remove it from the cart
We’re so sorry but the is not available for shipping within the NO, please remove it from the cart
We’re so sorry but the is not available for shipping within the UK, please remove it from the cart
We’re so sorry but the is not available for shipping within the US, please remove it from the cart
is not available for shipping within the US.
VIEW AVAILABLE WINES
Some of the wines you've picked are not available in US. For shipping within US please
CHOOSE WINES FROM THIS LIST
Copied
You’ve just added a product to your wishlist
10 POINTS
You’ve just shared an article.

Povećanje konkurentnosti tvrtke Brza distribucija primjenom mrežnih marketinških rješenja

 

Kratak opis projekta:
Svrha projekta je izradom nove poslovne web stranice povećati konkurentnost tvrtke Brza distribucija. Projekt ima za cilj provesti unaprjeđenje poslovne web stranice koji će uključivati izradu web shopa / prilagodbu web stranice za mobilne telefone i tablete što će doprinijeti većoj transparentnosti proizvodnog asortimana pregledom na web stranici, poboljšati interakciju s kupcima i dobavljačima, a sve s ciljem poboljšanja tržišnog položaja poduzeća. Predviđeno trajanje projekta je maksimalno 12 mjeseci.

Ukupna vrijednost projekta: 172.843,06 kn

Ukupni prihvatljivi troškovi: 138.274,45 kn

Ukupni neprihvatljivi troškovi: 34.568,61 kn

Odobrena bespovratna sredstva: 96.792,11 kn
Razdoblje provedbe projekta: od 01.11.2018. do 22.08.2019.

Ciljevi projekta (rezultati projekta):
R1. Jačanje tržište pozicije i povećanje konkurentnosti tvrtke Brza distribucija uvođenjem nove/unaprjeđenjem poslovne web stranice. Broj B2b korisnika značajno će se povećati kao i rast prihoda od prodaje i broj djelatnika

R2. Proširenje na inozemna tržišta – Nova stranica doprinijet će širenju koncepta na minimalno 1 novo tržište

R3. Projekt uspješno i pravilno proveden, poštivajući sva pravila Poziva i šira javnost informirana o projektu i sufinanciranju od strane Europskog fonda za regionalni razvoj te su stvoreni preduvjeti za rast i dugoročnu održivost tvrtke.

Svrha projekta direktno doprinosi ispunjenju općeg cilja: Jačanje tržišne pozicije i povećanje konkurentnosti MSP-ova poboljšanom primjenom mrežnih marketinških rješenja u svrhu poboljšanja njihove prisutnosti na tržištu te vidljivosti proizvoda i usluga, kao i podrška razvoju informacijskog društva u Republici Hrvatskoj.

Voditelj projekta i kontakt osoba:
Brza Distribucija d.o.o., Dario Drmač, direktor; [email protected]

Internacionalizacija poslovanja tvrtke Brza distribucija d.o.o.

Kratak opis projekta:
Svrha projekta je jačanje međunarodne konkurentnosti tvrtke Brza distribucija predstavljanjem platforme jedinstvenog koncepta za sektor vinarstva međunarodnoj poslovnoj zajednici i stvaranje prilika za pristup novim inozemnim kupcima. Projekt obuhvaća odlazak na 4 međunarodna sajma izvan Hrvatske.

Realizacijom projektnih aktivnosti omogucit ce se širenje poslovanja na inozemna tržišta te stupanje u kontakt s inozemnim partnerima.

Ukupan iznos projekta: 433.750,00 kn

Iznos EU potpore: 357.000,00 kn

Trajanje projektnih aktivnosti predviđeno je na 34 mjeseca.

Projekt se sastoji od nekoliko glavnih aktivnosti:
E1: Nastupi na međunarodnim sajmovima:
ProWein, Dusseldorf 15.-17.05.2022.
The Oxford Wine Festival, 09.-10.09.2022
Forum Vini, Munich, 04.-06.11.2022.
Mercato dei Vini, Piacenza, 26.-28.11.2022.
E2: Izrada promotivnog materijala za prezentaciju na međunarodnim sajmovima
E3: Istraživanje tržišta
E4: Promidžba i vidljivost
E5: Upravljanje projektom i administracija

Rezultati projekta su slijedeći:
R1. Povećana međunarodna konkurentnost tvrtke Brza distribucija predstavljanjem na 4 međunarodna sajma te ostvaren pristup novim inozemnim poslovnim partnerima
R2. Osigurana kvalitetna promocija i vidljivost tvrtke na 4 međunarodna sajma
R3. Izrađeno istraživanje inozemnog tržišta
R4. Osigurano učinkovito upravljanje projektom

Planirani način provedbe projekta:
Aktivnost E1 se sastoji od nastupa na međunarodnim sajmovima u 2022.
Tvrtka će se fokusirat na predstavljanje platforme jedinstvenog koncepta za sektor vinarstva međunarodnoj poslovnoj zajednici i povećanje mogućnosti poslovne suradnje s inozemnim partnerima.
Tvrtka će projektnom aktivnosti Istraživanje tržišta (E3) za plasman usluga na tržište Njemačke olakšati pristup ciljanom tržištu i proširiti krug potencijalnih poslovnih
partnera tvrtke.
Posebnu aktivnost predstavlja Izrada promotivnog materijala za prezentaciju na međunarodnim sajmovima (E2) čime će se osigurati dodatna vidljivost.
Dodatni elementi uključuju Promidžbu i vidljivost (E4) i Upravljanje projektom i administracija (E5) koji će rezultirati time da projekt bude proveden sukladno pravilima
provedbe EU, da izvješća budu odobrena te da završna isplata potpore bude izvršena. Tvrtka će provedbom aktivnosti Promidžbe i vidljivosti rezultate provedbe projekta
sufinanciranog EU sredstvima objaviti javnosti čime će osigurati veću vidljivost i bolju reputaciju na temelju provedbe projekta.

Cilj je do 2022. osigurati rast prihoda od prodaje za 20% i rast prihoda od izvoza za 20%, zapošljavanje 1 nove osobe te povećati međunarodnu vidljivost i konkurentnost
tvrtke Brza distribucija.

Voditelj projekta i kontakt osoba:
Brza Distribucija d.o.o., Dario Drmač, direktor; [email protected]

Više informacija na:
http://www.strukturnifondovi.hr/
https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2017/05/OPKK-2014.-2020.-tehni%C4%8Dke-izmjene.pdf

*Sadržaj Internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke Brza Distribucija d.o.o.

*Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Be the first to know about exclusive wine offers and awesome wine content

By submitting this form, you are accepting to receive our weekly newsletter. We promise we won’t send you boring stuff.